Aluplast IDEAL 8000

Aluplast IDEAL 8000

Ukryta moc technologii

Tworzenie konstrukcji okiennych o niskiej przenikalności cieplnej, to już nie tylko moda i ciekawostka, to trwały i wyznaczony na długie lata kierunek rozwoju techniki okiennej.

System Ideal 8000 wpisuje się znakomicie w drogę poszukiwania oszczędności energii cieplnej poprzez zwiększanie głębokości kształtowników i liczby wewnętrznych komór oraz wdrażanie nowych technologii szklenia skrzydeł okiennych.

Przemyślana konstrukcja i geometria profili, w połączeniu z dostępnymi technologiami zapewniają doskonałą statykę, długookresowe zachowanie funkcji okna i bezproblemową eksploatację.

Do budownictwa eneregooszczędnego i pasywnego

Uzyskany w badaniach współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m2K sytuuje system IDEAL 8000 w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym.

Osiągnięcie takich wyników możliwe było dzięki zwiększeniu głębokości zabudowy profili do 85 mm, sześciokomorowej budowie profili oraz zaprojektowanemu systemowi trzech uszczelek. Możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 cm pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną.

Safetec inside – najlepsza ochrona przeciwłamaniowa

Trzecie uszczelnienie ramy okiennej stanowi obwodowy rowek środkowy zapewniający lepszą izolacyjność cieplną i stanowiący zabezpieczenie przed szybkim podważeniem skrzydła.

Możesz odetchnąć: decydując się na safetec inside, wybierasz najlepszą ochronę przeciwwłamaniową do ram okiennych.

Charakterystyka

Głębokość zabudowy 85 mm
Szerokość zestawu rama/skrzydło 119 mm
Maksymalna grubość pakietu szybowego 51 mm
Ilość komór 6
System uszczelnienia środkowe (3 uszczelki)
System wzmocnienia stal
Dostępna stylistyka profili niezlicowane ; półzlicowane
Współczynnik przenikania ciepła Uf= 1,0 W/m2K
Odporność na działanie wiatru C4*
Wodoszczelność 9A*
Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym 4/16/4 34(-2;-5)dB
Wymienne uszczelki tak